م آمدنت

درخواست حذف این مطلب

می گن جمعیت زیاد بود... نه که شیعه باشن ، اهل سنت بودن.

می گن سر و صدا شد.غوغا شد. می گن صدای شیون میومد، وقتی از چهره کشید.

پدر!

ما که ادعای شیعه بودن داریم، مایی که پرچم شما رو به دست گرفتیم، مایی که می گیم عاشقتیم، مایی که سوخته ی فراقتیم...

ببین اگه تو بیای ، چه«م ی»به پا کنیم.

ای وارث رئوف(ع)